Huidige bestuur van de Stichting De Cock-Hadders

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen. De voorzitter van de stichting is een ervaren en onafhankelijke jurist, de penningmeester een financieel deskundige en de overige drie bestuursleden zijn emeritus-hoogleraren uit de medische faculteit waarvan een de rol van secretaris vervult.

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. Dr. R.B.M. Keurentjes – voorzitter
  • Prof. Dr. P.C. Limburg – secretaris
  • W.G. de Munnik – penningmeester
  • Prof. Dr. B.L. van Leeuwen – lid
  • Prof. Dr. L.F.M.H. de Leij – lid