Disclaimer

Persoonsgegevens worden door de Stichting De Cock-Hadders zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Wetenschappelijke aanvragen (uitsluitend bedoeld voor promovendi van het UMCG/FMW, tenzij anders aangegeven), aanvragen voor een bijdrage aan het vervullen van een wetenschappelijke stage of voor een door studenten georganiseerd congres (beide uitsluitend bedoeld voor studenten van die studierichtingen waar het UMCG/FMW penvoerder van is) kunnen alleen via de website van de Stichting de Cock-Haddersstichting ingediend worden. Deze aanvragen wordt vertrouwelijk behandeld en de betreffende aanvragen worden gedurende een periode van maximaal 5 jaar bewaard op de server die door de Stichting de Cock-Hadders hiervoor gebruikt wordt.

Over de voorwaarden en uitkomsten van de beoordeling van zowel de wetenschappelijke projecten als de buitenlandse studentenstages en eventuele andere aanvragen voor financiering, de hoogte van de toekenningen en de duur van de periode waarbinnen een toegekende bijdrage moet besteed zijn, kan niet gecorrespondeerd of gediscussieerd worden.

De Stichting de Cock-Hadders houdt het copyright van al hetgeen op deze website is geplaatst. Dit betreft uiteraard niet de inhoud van de ingediende aanvragen die op een aparte server opgeslagen worden. De inhoud en werking van de website is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar eventuele fouten en omissies kunnen voorkomen en de stichting de Cock-Hadders kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Als er gebruik gemaakt wordt van cookies om het aantal paginabezoeken en hun (niet tot een persoon te herleiden) herkomst in kaart te brengen dan betreft dit alleen cookies waarvoor wij geen expliciete toestemming nodig hebben. Er worden geen cookies van derden geplaatst.