Financiële steun aan stage en wetenschappelijk onderzoek

De Stichting De Cock -Hadders geeft jaarlijks een financiële bijdrage van €250.000,= aan ongeveer 60 wetenschappelijk onderzoeksprojecten. Daarnaast levert de stichting jaarlijks een financiële bijdrage aan studenten ten behoeve van het volgen van een wetenschappelijke stage in het buitenland. Lees hieronder hoe deze subsidies aangevraagd kunnen worden.

Financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek

De Stichting De Cock -Hadders geeft jaarlijks een financiële bijdrage van € 250.000,= aan ongeveer 60 wetenschappelijk onderzoeksprojecten. Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden digitaal middels een aanvraagformulier op de website aangevraagd bij het bestuur van de stichting. Het ingevulde formulier kan digitaal uiterlijk op 15 oktober ingediend worden. Het bestuur neemt een besluit over de ingediende aanvragen aan het eind van het jaar.
Het bestuur hanteert bij de toekenning van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek de volgende richtlijnen:

 • De financieringstermijn van wetenschappelijk onderzoek is 12 maanden
 • De subsidie dient binnen een termijn van 24 maanden, na toekenning, te worden besteed.
 • Een vervolgsubsidie wordt niet verstrekt
 • De voorkeur gaat uit naar een pilotstudy
 • Wetenschappelijk onderzoek waarbij studenten betrokken zijn geniet een voorkeur
 • Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door jonge onderzoekers maakt in beginsel een goede kans op financiering. Jonge onderzoekers zijn promovendi, zoals blijkt uit de registratiebij de Graduate School of Medical Sciences. Een kopie van het ingevulde en ondertekende
 • GSMS registratieformulier dient als bijlage te worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • Financiering wordt gegeven voor verbruiksgoederen, niet voor aanschaf van apparatuur en personeel

 

Subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek

Financiële steun aan wetenschappelijk stages voor studenten

De Stichting De Cock – Hadders levert een financiële bijdrage aan studenten ten behoeve van het volgen van een wetenschappelijke stage in het buitenland. De financiële steun voor dit doel is gemaximeerd op € 750,= per project. Uit de aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van een wetenschappelijke stage moet blijken voor wie het bedoeld is. De aanvraag voor financiële steun aan een wetenschappelijke stage kan het hele jaar te worden ingediend. Het bestuur neemt vier maal per jaar een besluit over toekenning van subsidie. De aanvraag dient digitaal op de website te worden verzonden naar het secretariaat van de stichting met als bijlagen:

 • Een korte omschrijving van het doel en de inhoud van de wetenschappelijke stage (maximaal 2 A4)
 • Een schriftelijke verklaring van de begeleider in Nederland
 • Een schriftelijke verklaring van de verantwoordelijke begeleider in het buitenland
 • Een deugdelijke begroting van de stage
Subsidie aanvragen voor wetenschappelijke stages