Doelstelling van de opeenvolgende stichtingen

De statutaire doelstelling van Stichting de Cock-Hadders luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het onderwijs en onderzoek in en de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde, in de meest uitgebreide zin aan de
Rijksuniversiteit te Groningen te bevorderen.”

Naast deze statutaire doelstelling treedt de stichting tijdelijk op als intermediair voor het Winston-Bakker Fonds.

Intermediair voor het WINSTON BAKKER FONDS

Het bestuur van de Stichting de Cock – Hadders treedt op als intermediair voor het Winston Bakker Fonds en beoordeelt de aanvragen. De aanvragen voor dit fonds kunnen bij het secretariaat worden ingeleverd. Het Winston Bakker Fonds heeft de volgende circulaire verspreidt in de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG in Groningen.