Doelstelling van de opeenvolgende stichtingen

De statutaire doelstelling van Stichting de Cock-Hadders luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het onderwijs en onderzoek in en de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde, in de meest uitgebreide zin aan de
Rijksuniversiteit te Groningen te bevorderen.”