Subsidie aanvragen

Direct aanvragen

Mededelingen

  • Alle projectaanvragen voor 2023 zijn beoordeeld. De aanvragers zijn hierover middels email geïnformeerd. Mocht u deze email niet ontvangen hebben (controleer uw spambox), dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

  • Deze website is nu gesloten voor het indienen van aanvragen voor subsidiëring van Wetenschappelijk Onderzoek 2023. Ingediende projecten worden nu beoordeeld en het besluit over subsidiëring wordt eind december gecommuniceerd.

  • Van 15 augustus tot 15 oktober is deze website open voor het indienen van subsidieaanvragen Wetenschappelijk Onderzoek 2023. Wacht a.u.b. niet tot het laatste moment! Na 15 oktober worden alle projecten beoordeeld, het resultaat van de beoordeling wordt eind december naar de aanvrager gecommuniceerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Jaarlijks heeft de Stichting De Cock-Hadders ongeveer €200.000 tot €300.000 beschikbaar voor het toekennen van een financiële bijdrage aan het onderzoek van promovendi van het UMCG.  Deze bijdrage moet gebruikt worden voor het uitvoeren van hun wetenschappelijke project. Aanvragen voor een bijdrage dienen door de promovendus zelf, via het op deze website geplaatste formulier, ingediend te worden.

Aanvragen

Wetenschappelijk stage

Jaarlijks heeft de Stichting De Cock-Hadders de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan het volgen van een internationale stage door studenten van een studierichting waarvan FMW/UMCG penvoerder is. Dit betreft zowel de studies geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen, als de masterstudies CPE, MMIT en IMIM. Deze financiële steun is gemaximeerd op €500 per aanvraag en kan via het op deze website geplaatste formulier aangevraagd worden.

Aanvragen

Contact opnemen

Vragen over de subsidieaanvraag of contact opnemen met Stichting De Cock-Hadders ?

Contactformulier invullen
1997

Op 2 februari 1937 werd de Jan Kornleis de Cock stichting officieel opgericht, de naam werd opgedragen aan de overleden zoon van Jan Kornleies de Cock en Hermine Boon.

1966

Op 22 maart 1966 werd de stichting H.N. Hadders - G.J. Meijer Fonds officieel werd opgericht.

2014

Op 12 december 2014 werden deze twee stichtingen samengevoegd tot wat ze nu zijn. Lees hieronder de geschiedenis van deze twee aanstichters.

Bekijk volledige tijdlijn