Subsidie aanvragen

Mededelingen

  • Alle projectaanvragen voor 2022 zijn beoordeeld. De aanvragers zijn middels email hierover geïnformeerd. Mocht u deze email niet ontvangen hebben (controleer uw spam-box) dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

  • De Website blijft open voor het indienen van aanvragen voor een buitenlandse wetenschappelijke stage. Deze projecten worden 4 maal per jaar beoordeeld.

  • De website is nu gesloten voor het indienen van aanvragen Wetenschappelijk Onderzoek 2022. Ingediende projecten worden nu beoordeeld en het besluit over subsidiëring wordt eind december gecommuniceerd

Wetenschappelijk onderzoek

Jaarlijks heeft de Stichting De Cock-Hadders ongeveer €200.000 tot €300.000 beschikbaar voor het toekennen van een financiële bijdrage aan het onderzoek van promovendi van het UMCG.  Deze bijdrage moet gebruikt worden voor het uitvoeren van hun wetenschappelijke project. Aanvragen voor een bijdrage dienen door de promovendus zelf, via het op deze website geplaatste formulier, ingediend te worden. De gevraagde steun moet ten goede komen aan de exploitatie van het project (geen personele kosten of apparatuur) en ligt qua hoogte bij voorkeur in de orde van €4000-€8000. Toegekende bedragen kunnen gemaximeerd worden. Additioneel is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor het Winston Bakker Fonds. Dit betreft uitsluitend projecten op het gebied van de pediatrische nephrologie en zwangerschapspathologie. De periode waarin aanvragen ingediend kunnen worden is van 1 augustus tot 15 oktober. Gewoonlijk worden de resultaten van de beoordeling aan het eind van het jaar per email verstuurd naar de aanvrager.

Aanvragen

Wetenschappelijk stage

Jaarlijks heeft de Stichting De Cock-Hadders de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan het volgen van een internationale stage door studenten van een studierichting waarvan FMW/UMCG penvoerder is. Dit betreft zowel de studies geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen, als de masterstudies CPE, MMIT en IMIM. Deze financiële steun is gemaximeerd op €500 per aanvraag en kan via het op deze website geplaatste formulier aangevraagd worden.

Aanvragen

Contact opnemen

Vragen over de subsidieaanvraag of contact opnemen met de Cock-Hadders Stichting?

Contactformulier invullen